Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Ambasada Herbaty.pl

 

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: AMBASADA HERBATY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-681, ul. Hoża 51.
 1. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać Tobie zamówienie oraz skontaktować się z Tobą.
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
 • Nr telefonu – Powiadamiamy sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
 • Adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
 • Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
 • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
 • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
 1. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
 1. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w.w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres kontakt@ambasadaherbaty.pl
 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych-RODO
Uprzejmie informujemy, że firma Ambasada Herbaty.pl, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, NIP 521-381-46-34
(dalej: „Ambasada Herbaty.pl” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest firma Ambasada Herbaty.pl , ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, NIP
521-381-46-34,
2) z Administratorem można się kontaktować:
- pisemnie, na adres: Ambasada Herbaty.pl, ul. Hoża 51 Warszawa,
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@ambasadaherbaty.pl
3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności
utrzymania konta klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za
kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji
procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów,
prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o
zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,
5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z
prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej
jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań
marketingowych, promocyjnych i reklamowych,
6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu
zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów
(kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący
usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,
7) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie
zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W
szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w
innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,
9) ma Pan/Pani prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z
marketingiem bezpośrednim,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
10) informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten
może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak
możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów
w sklepie internetowym,
11) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest
to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu
sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana wcześniejsze decyzje
zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam
także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od
zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl